публікація

Проблема оцінювання інноваційної діяльності педагогів у структурі інноваційного менеджменту закладу професійної освіти

Інноваційний менеджмент закладу професійної овсіти

Шукалюк Г. П. Проблема оцінювання інноваційної діяльності педагогів у структурі інноваційного менеджменту закладу професійної освіти // «Наука, освіта і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект»: Зб. тез доповідей міжнародної наук.-практ. конф. (Полтава, 8 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. – С.13–16.

Пропаганда охорони праці у соцмережах як елемент профорієнтаційної роботи закладу освіти

профорієнтація у соцмережах

Шукалюк Г. П. Пропаганда охорони праці у соцмережах як елемент профорієнтаційної роботи закладу освіти // «Сучасна парадигма освіти з охорони праці»: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. викладачів та фахівців-практиків / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО УМО, 2021. – С.221–224.

Здоров’язбереження як невід’ємна складова освітнього середовища закладу професійної освіти

 

Литвинчук М.А., Холодько Л.С., Шукалюк Г.П. Здоров’язбереження як невід’ємна складова освітнього середовища закладу професійної освіти // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 січня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 1. – С.111–114.

Практичні прийоми імплементації ідей здоров’язбереження

усміхнений автомеханік у спецодязі

Шукалюк Г. П. Практичні прийоми імплементації ідей здоров’язбереження // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. – С.313–318.

Розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці

слюсар з ремонту автомобілів

Шукалюк Г. П. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці // Збірник наукових праць УДТПУ. Умань: УДТПУ, 2018. – ч.2. – С.272–281.

Практична реалізація принципу здоров’язбереження в професійній підготовці кваліфікованих робітників

Дотримання вимог охорони праці на виробничому навчанні

Шукалюк Г. П. Практична реалізація принципу здоров’язбереження у професійній підготовці кваліфікованих робітників // Пошук ефективних форм, методів організації навчально-виробничого процесу, розробка, моделювання та реалізація освітніх технологій: матеріали обласного інтернет-семінару (12 листопада 2018 року). — Рівне, НМЦ ПТО, 2018. — С.37–41.

Позитивний підхід до вивчення охорони праці

Позитивний підхід до вивчення охорони праці

Шукалюк Г. П. Позитивний підхід до вивчення охорони праці // Крок за кроком до вершин професійної майстерності. Збірник матеріалів школи передового педагогічного досвіду. – Рівне: НМЦ ПТО, 2018. – С. 30–32.

8 порад, як ефективно навчити працівників прийомам домедичної допомоги

Шукалюк Г. П. 8 порад, як ефективно навчити працівників прийомам домедичної допомоги // Довідник спеціаліста з охорони праці: журнал. — 2018. — №1. — С. 4143.

кожен можу бути героєм

Готовність педагогів ПТНЗ до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів

Шукалюк Г. П. Готовність педагогів ПТНЗ до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів // Методичний вісник: Інформаційно-методичний збірник. Рівне: НМЦ ПТО, 2018. — №1. — С.22–25.

раціональне харчування і фізична активність - основа здорового способу життя

Сайт викладача охорони праці як додатковий електронний освітній ресурс для підготовки кваліфікованих робітників

Шукалюк Г. П. Сайт викладача охорони праці як додатковий електронний освітній ресурс для підготовки кваліфікованих робітників // Профтехосвіта: журнал. — 2017. —  №11 (107). — С. 24–26.

інтернет спрощує доступ до інформації

Сторінки

Підписатися на RSS - публікація