Вогнегасники

Вогнегасник — це технічний пристрій, який призначений для гасіння пожежі (на початковій стадії її виникнення).

Із видами, призначенням та правилами використання вогнегасників у конкретних виробничих умовах працівників знайомлять під час проведення інструктажів.

Для фарбування вогнегасників (та інших засобів пожежогасіння) використовують червоний сигнальний колір.

Класифікувати вогнегасники можна по-різному:

  • за вогнегасильною речовиною
  • за об’ємом корпусу
  • за способом подачі вогнегасильної речовини
  • за конструкцією пускових пристроїв

Сфера використання вогнегасника визначається властивостями вогнегасильної речовини, що в ньому міститься.

вогнегасник Пінні вогнегасники використовують для гасіння тліючих матеріалів, горючих рідин. Однак, їх не можна застосовувати для гасіння устаткування, що знаходиться під напругою, для гасіння сильно нагрітих або розплавлених речовин, а також речовин, які вступають з водою в хімічну реакцію, що супроводжується інтенсивним виділенням тепла і розбризкуванням горючої суміші. Також пінні вогнегасники не підходять для гасіння речовин, горіння яких проходить без доступу повітря (бавовна, піроксилін і тому подібне), горючих металів (натрій, магній). Ще один недолік пінних вогнегасників — вузький температурний діапазон: від +5°С до +50°С.

вогнегасник Порошкові вогнегасники використовуються для гасіння практично всіх видів пожеж, в тому числі і електроустаткування під напругою. Температурний діапазон досить широкий і може сягати від −50°С до +50°С. Однак і ці вогнегасники мають недолік — забруднення порошком об’єкта, який гасимо, та запилення території навколо нього.   

вогнегасник Вуглекислотні вогнегасники гасять загорання за рахунок значного охолодження зони горіння струминою вуглекислоти СО2, яка, випаровуючись, перетворюється на вуглекислий газ (а він, як відомо, не підтримує горіння). До недоліків вуглекислотних вогнегасників можна віднести можливість обмороження вуглекислотою при необережному їх використанні. Переваг же у цих вогнегасників більш ніж достатньо. Зокрема, ними можна гасити електрообладнання під напругою. Суттєвим «плюсом» є відсутність слідів вогнегасильної речовини. Також вуглекислотний вогнегасник дає можливість усунути загорання у важкодоступних місцях, куди доступ піни або порошку може бути проблематичним.