Публікації

Використання штучного інтелекту здобувачами професійної освіти: проблеми та перспективи

Artificial Intelligence

Шукалюк Г. П. Використання штучного інтелекту здобувачами професійної освіти: проблеми та перспективи // «Освітня робототехніка»: Зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 13–14 квітня 2023 р.)

Проблема оцінювання інноваційної діяльності педагогів у структурі інноваційного менеджменту закладу професійної освіти

Інноваційний менеджмент закладу професійної овсіти

Шукалюк Г. П. Проблема оцінювання інноваційної діяльності педагогів у структурі інноваційного менеджменту закладу професійної освіти // «Наука, освіта і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект»: Зб. тез доповідей міжнародної наук.-практ. конф. (Полтава, 8 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. – С.13–16.

Пропаганда охорони праці у соцмережах як елемент профорієнтаційної роботи закладу освіти

профорієнтація у соцмережах

Шукалюк Г. П. Пропаганда охорони праці у соцмережах як елемент профорієнтаційної роботи закладу освіти // «Сучасна парадигма освіти з охорони праці»: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. викладачів та фахівців-практиків / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО УМО, 2021. – С.221–224.

Здоров’язбереження як невід’ємна складова освітнього середовища закладу професійної освіти

 

Литвинчук М.А., Холодько Л.С., Шукалюк Г.П. Здоров’язбереження як невід’ємна складова освітнього середовища закладу професійної освіти // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 січня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 1. – С.111–114.

Практичні прийоми імплементації ідей здоров’язбереження

усміхнений автомеханік у спецодязі

Шукалюк Г. П. Практичні прийоми імплементації ідей здоров’язбереження // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. – С.313–318.

Розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці

слюсар з ремонту автомобілів

Шукалюк Г. П. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці // Збірник наукових праць УДТПУ. Умань: УДТПУ, 2018. – ч.2. – С.272–281.

Практична реалізація принципу здоров’язбереження в професійній підготовці кваліфікованих робітників

Дотримання вимог охорони праці на виробничому навчанні

Шукалюк Г. П. Практична реалізація принципу здоров’язбереження у професійній підготовці кваліфікованих робітників // Пошук ефективних форм, методів організації навчально-виробничого процесу, розробка, моделювання та реалізація освітніх технологій: матеріали обласного інтернет-семінару (12 листопада 2018 року). — Рівне, НМЦ ПТО, 2018. — С.37–41.

Позитивний підхід до вивчення охорони праці

Позитивний підхід до вивчення охорони праці

Шукалюк Г. П. Позитивний підхід до вивчення охорони праці // Крок за кроком до вершин професійної майстерності. Збірник матеріалів школи передового педагогічного досвіду. – Рівне: НМЦ ПТО, 2018. – С. 30–32.

8 порад, як ефективно навчити працівників прийомам домедичної допомоги

Шукалюк Г. П. 8 порад, як ефективно навчити працівників прийомам домедичної допомоги // Довідник спеціаліста з охорони праці: журнал. — 2018. — №1. — С. 4143.

кожен можу бути героєм

Готовність педагогів ПТНЗ до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів

Шукалюк Г. П. Готовність педагогів ПТНЗ до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів // Методичний вісник: Інформаційно-методичний збірник. Рівне: НМЦ ПТО, 2018. — №1. — С.22–25.

раціональне харчування і фізична активність - основа здорового способу життя

Сторінки

Підписатися на RSS - Публікації