Сигнальні кольори

знаки безпеки

Знаки безпеки призначені для привертання уваги праців­ників до безпосередньої або можливої небезпеки, припису чи дозволу на виконання відповідних дій з метою забезпечення безпеки, а також для отримання необхідної інформації.

Якщо знак безпеки встановлено на воротах чи вхідних дверях приміщення, при в'їзді на об'єкт або дільницю, це оз­начає, що дія знаку поширюється на все приміщення, на весь об'єкт або дільницю.

Знаки безпеки повинні контрастно виділятися середдовкілля і бути в полі зору людей, яких вони стосуються. Форма, розмір і колір знаків безпеки мають відповідати чинним стандартам.

Державний стандарт передбачає використання таких сигнальних кольорів:

  • червоний — заборона, небезпека, засіб пожежогасіння;
  • жовтий — попередження, можлива небезпека;
  • зелений — безпека, припис;
  • синій — інформація, вказівка.