Здоров’язбереження як невід’ємна складова освітнього середовища закладу професійної освіти

 

Литвинчук М.А., Холодько Л.С., Шукалюк Г.П. Здоров’язбереження як невід’ємна складова освітнього середовища закладу професійної освіти // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 січня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 1. – С.111–114.

Практичні прийоми імплементації ідей здоров’язбереження

усміхнений автомеханік у спецодязі

Шукалюк Г. П. Практичні прийоми імплементації ідей здоров’язбереження // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. – С.313–318.

Сторінки

Підписатися на Охорона праці RSS