Контроль навчальних досягнень учнів із предмета «Охорона праці»

Шукалюк Г. П. Контроль навчальних досягнень учнів із предмета «Охорона праці» // Профтехосвіта: журнал. — 2015. —  №10 (82). — С. 26–28.

 

У статті запропоновано різнорівневі завдання, розроблені дія проведення підсумкового контролю на заняттях у професій­но технічних навчальних закладах. Зміст різнорівневих завдань відповідає Державним стандартам професійно технічної освіти і спрямований на формування здоров'язбережувальної компетентності.

 

Різнорівневі завдання посідають чільне місце в педагогічній практиці викладачів ПТНЗ. Але вони часто несистематизовані, не завжди складність заїданні відповідає певному рівню навчальних до­сягнень. Розробка різнорівневих завдань і методики їх використання на заняттях у професійно-технічних навчальних закладах потребує вдосконалення, а їхній зміст має відповідати Державним стандартам професійно-технічної освіти й парадигмі компетентісно зорієнтованої педагогіки.

Пропонуємо різнорівневі завданій для підсумкової атестації з охорони праці. Вони допоможуть перевірити знанні основних відомостей із кожної теми. Завдання мають практичне спрямування, дають змогу контролю­вати уміння застосовувати знання для охорони свого життя і здоров'я та життя і здоров'я інших, здатність надавати першу допомогу потерпілим у нещасних ви­падках, діяти в екстремальних ситуаціях тощо.

Для інтерпретації результатів тестування використано критеріально-орієнтований підхід. За такого підходу створюються тести для зіставлення навчальних досягнень кожного учня з передбаченим планом. У нашому випадку яв інтерпретаційна система відліку використовується конкретна галузь змісту навчального матеріалу (матеріал дисципліни «Охорона праці» згідно з ДСПТО 8211.DJ.28.52-2014 «Верстатних вирового профілю»). Структура тесту й вимоги до змісту викладені в таблиці 1. Відповідно до поставленого завдання тестування проводиться наприкінці навчання (підсумковий критеріально-орієнтований тест).

Серед тестових завдань немає завдань четвер­того рівня. Завдання четвертого рівня мають проб­лемний характер, не розв'язуються за визначеним алгоритмом, тому немає й еталону. Це унеможливлює встановлення чіткої і прозорої відповідності результатів тестування критеріям, затвердженим наказом МОН № 459 від 14.06.2001, тому завдання четвертого рівня не використовуються лід час атес­тації з охорони праці.

Таблиця 1

№ завдання

Рівень

Вимоги до змісту

К-сть балів за одне завдання

К-сть завдань

Сума балів

1-8

Тест І рівня (впізнання, розрізнення. класифікація)

Усі правильні відповіді мають містися в тексті. Учень повинен лише впізнати раніше засвоєну інформацію

0,5

8

4

9-14

Тест II рівня (конструктивні, підставлення)

Учні повинні використати засвоєні способи дій, суттєво не перетворюючи їх

1

6

6

15

Тести ІІІ рівня (нетипові завдання, які вирішують­ся типовими методами)

Завдання нетипові, але їх можна розв'язати, використовуючи вивчені способи дій, проте ці способи щоразу індивідуалізу­ються відповідно до конкретного завдання і їх розв'язання надає принаймні суб'єктивно нову інформацію виконавцеві

2

1

2

 

 

Усього

 

15

12

 

Приклади рівневих завдань

 

І рівень

 

Верстатник працював на токарному верстаті. Його переводять на нове робоче місце — за таким же токарним верстатом, але в іншому цеху (в межах одного підприємства). Який інструктаж слід провести?

а) тільки вступний

б) вступний і первинний

в) тільки первинний

г) первинний і цільовий

Еталон: в)

 

Який вид захисного огородження застосовують там, де до зони небезпеки треба часто мати доступ?

а) стаціонарне

б) відкидне/розсувне

в) знімне

г) тимчасове/переносне

Еталон: б)

 

До якої групи шкідливих факторів відносяться рухомі частини машин і механізмів?

а) фізичних

б) хімічних

в) психофізіологічних

г) біологічних

Еталон: а)

 

Відомо, що неповнолітнім працівникам робочий день скорочують. Як при цьому змінюється заробітна плата?

а) Зменшується пропорційно скороченому робочому часу

б) Збільшується тим більше, чим молодший працівник

в) Не змінюється, а залишається рівною зарплаті повнолітніх працівників

г) Заробітна плата зменшується вдвічі

Еталон: в)

 

ІІ рівень

 

Яка додаткова небезпека виникає при обробці бронзи, чавуну і їх сплавів і яких пов’язаних з нею заходів безпеки слід вживати?

Еталон: Крихкість цих металів спричиняє високу запиленість повітря робочої зони, тому використання витяжних пристроїв обов’язкове.

 

Чим пояснюються підвищені вимоги вибухо- та пожежної безпеки при обробці магнієвих сплавів ?

Еталон: Дані сплави утворюють вибухо- та пожежонебезпечний пил, а при взаємодії з водою при високій температурі утворюється водень (і суміш водню з киснем чи повітрям — гримучий газ).

 

У чому полягає вища небезпека зливної стружки в порівнянні зі стружкою сколу і стружкою надлому?

Еталон: Зливна стружка має складну траєкторію руху при обробці і може своїми гострими кромками нанести робітникові важку травму. При великих швидкостях різання ця стружка має високу температуру, яка в окремих випадках досягає 600-700 ° С, і при дотику до неї можливі сильні опіки. Крім цього, зливна стружка швидко засмічує робоче місце, вкрай незручна для видалення з верстата і транспортування з цеху.

 

Які особливості огородження пруткових токарних автоматів і пруткових револьверні верстатів по всій довжині прутка?

Еталон: Пруткові токарні автомати і пруткові револьверні верстати слід по всій довжині прутків оснащати огородженнями, що мають шумопоглинаючі пристрої (значна довжина прутка викликає коливання і високий рівень шуму).

 

ІІІ рівень

 

Ви виявили людину (потерпілого), що знаходиться під дією електричного струму напругою понад 1000 В. Опишіть і поясніть Ваші дії в цьому випадку.

Еталон: При можливості вимкнути напругу, тільки тоді надавати першу допомогу. Якщо відключення напруги неможливе, наближатись до потерпілого, який знаходиться під дією струму напругою понад 1000 В, заборонено (робити це можуть тільки фахівці і при використанні електрозахисних засобів). Тому слід зателефонувати 101 і чекати приїзду фахівців. Місця події не залишати, попередити людей, що наближаються, про небезпеку.

 

У майстерні загорілась електропроводка (біля вимикача на стіні). Ви маєте вогнегасники «ВП–2», «ВВП–2», «ВХП–2», «ВВК–2», воду. Опишіть Ваші дії по гасінню вогню і поясніть використані засоби.

Еталон: По можливості відключити напругу на аварійній ділянці. Для гасіння слід скористатись вогнегасниками «ВП–2», «ВВК–2». Пінні вогнегасники і вода не підходять для гасіння електропроводки.

 

Ви зайшли в приміщення і побачили, що на підлозі лежить людина. Дихання відсутнє, серцебиття слабке, шкіра бліда. Опишіть і поясніть Ваші дії в цьому випадку.

Еталон: Розстібнути стискуючий одяг, забезпечити доступ свіжого повітря. Переконатись у тому, що дихальні шляхи вільні (відкрити потерпілому рота і перевірити, чи нічого не застрягло в горлі). Приступити до виконання штучного дихання. Непрямий масаж серця не потрібен, оскільки серцебиття є, хоч і слабке. Викликати швидку (якщо навколо є інші люди, попросити їх телефонувати, поки надаєте першу допомогу).

 

З працівником стався нещасний випадок, коли він перебував на робочому місці. Його забрала «швидка». Проведені в лікарні аналізи встановили, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чи визнають нещасний випадок виробничим?

Еталон: Якщо потерпілого було відсторонено від роботи у встановленому порядку, про що складено відповідний акт, то нещасний випадок буде визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом. Якщо ж потерпілого від роботи не відсторонили, то нещасний випадок буде пов’язаний з виробництвом.

Категорія: