Чесноти і безпека дорожнього руху

 Шукалюк Г. П. Чесноти і безпека дорожнього руху // Охорона праці: журнал. — 2016. —  №7. — С. 24–25.

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, унаслідок автомобільних аварій у світі щороку гине майже 1,3 млн. осіб. У міжнародному рейтингу смертності на дорогах Україна перебуває приблизно посередині, а в масштабах Європи статистика значно гірша: 13,5 на 100 тис. населення (рис. 1).

смертність в ДТП

Адміністративні важелі впливу на поведінку учасників дорожнього руху, зокрема збільшення штрафів за порушення Правил дорожнього руху, поступово втрачають свою ефективність. Як показує досвід країн Європейського Союзу, щоб знизити рівень смертності в результаті ДТП, потрібна реалізація комплексних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Сучасні професійно-технічні навчальні заклади здійснюють підготовку водіїв згідно з Державним стандартом професійно-технічної освіти 8322.ОІ.00.60.24-2012 «Водій автотранспортних засобів» (далі — Держстандарт), розробленим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 487 та ст. 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту». Цей Держстандарт є обов'язковим для виконання всіма закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих працівників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу, визначена вказаним Держстандартом, передбачає знання водієм Правил дорожнього руху, порядку й умов перевезення пасажирів і багажу; володіння основами керування автотранс-портними засобами; знання можливих причин дорожньо-транспортних пригод та способів їх запобігання.

Водій повинен уміти керувати транспортним засобом у різних дорожніх умовах, забезпечувати належний технічний стан транспортного засобу, заправляти транспортні засоби паливом і мастильними матеріалами, оформлювати дорожню документацію, надавати першу допомогу потерпілим у ДТП. Обов'язковим є знання правил безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та роботи на лінії.

Реалізація зазначених вимог досягається шляхом змістового наповнення навчальних програм з професійно-теоретичної підготовки (предмети «Охорона праці та навколишнього середовища», «Будова та експлуатація легкового автомобіля», «Будова та експлуатація вантажного автомобіля», «Правила дорожнього руху», «Основи безпеки дорожнього руху та перша медична допомога при ДТП», «Професійна етика та культура водіння») і професійно-практичної підготовки (предмет «Водіння автомобіля»).

Утім, Державний стандарт обумовлює лише загально-професійні вимоги, визначаючи, що учню слід знати і вміти. Водночас для успішної й безпечної професійної діяльності водій повинен володіти певними психологічними якостями та рисами, характерними для безпечного типу поведінки. Тому в умовах стандартизації освіти підготовка водіїв має здійснюватися комплексно за допомогою грамотного планування не лише навчальної, але й виховної роботи з учнями, що здобувають професію водія.

Запропонований нижче виховний захід покликаний сприяти усвідомленню учнями того факту, що безпека дорожнього руху залежить особисто від кожного водія. Учні аналізують позитивні риси свого характеру і те, як ці риси сприяють підвищенню професійної майстерності водія та забезпеченню безпеки дорожнього руху.

Обладнання та матеріали для проведення заходу: дошка з магнітами, кольоровий папір, ножиці, маркери (олівці), текст інформаційного повідомлення (додаток), бланки «Мої чесноти» (рис. 2).

 

ПЛАН ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

 

1. Вправа «Привітання»

Кожен учасник вітається з присутніми, називає своє ім’я. Потім коротко розповідає, на якому автомобілі він хотів би їздити (називає марку, колір і, за бажанням, характеристики авто). Кожного учасника вітають оплесками.

 

2. Вправа «Мій автомобіль — мій характер»

Учасники отримують кольоровий папір, маркери, ножиці, клей. Пропонується вирізати свій автомобіль, розфарбувати, оздобити його. Далі учасники по черзі описують «характер» свого авто: швидкість, надійність, потужність тощо.

Звучить інформаційне повідомлення «Позитивні риси характеру» (див. додаток). На екрані демонструється перелік позитивних рис характеру.

Прослухавши інформаційне повідомлення, кожен учасник на аркуші паперу записує перелік рис характеру, які, на його думку, повинен мати власник описаного ним автомобіля.

 

3. Вправа «Мої чесноти»мої чесноти

Учні отримують бланки «Мої чесноти». Кожен вписує у бланк чотири позитивні риси свого характеру (чесноти) та короткий опис ситуації, в якій він проявив ці риси.

Учні роблять висновки про свій характер, свої чесноти, сильні сторони своєї особистості.

 

4. Вправа «Люди навколо мене»

На дошці закріплений макет дороги. Учні розміщують на дорозі свої автомобілі.

Один із учасників обирає якийсь із автомобілів (не свій) і відповідає на питання інших учнів про цей автомобіль та його власника.

Наприклад:

— Куди їде Сашко?

— На базар.

— Хто ще, крім нього, знаходиться в авто?

— Дружина.

— Як її звати?

— Катя.

— А діти в них є?

— Так, дочка Оленка і син Андрій.

Провівши аналогічні обговорення інших учасників дорожнього руху та їхніх автомобілів, учні відповідають на запитання педагога:

— Яким чином безпечна поїздка Сашка (чи іншої людини) залежить від нього самого?

— Яким чином безпечна поїздка Сашка (чи іншої людини) залежить від інших учасників дорожнього руху?

 

5. Вправа «Безпека дорожнього руху залежить від мене»

Учням пропонується відповісти на такі запитання:

— Які риси характеру сприяють безпечній поведінці на дорозі?

— Які з цих рис у вас розвинені значною мірою і проявляються в щоденному житті?

Учні роблять висновки про те, що притаманні їм позитивні риси характеру впливають на безпечну поведінку на дорозі, і, здобувши професію водія, вони будуть здатні забезпечити безпеку дорожнього руху, поважаючи всіх його учасників.

 

6. Завершення заходу

На дошці закріплене зображення гаража. Учням пропонується розмістити свої авто залежно від того, наскільки корисним для них був виховний захід: чим більше користі — тим ближче до гаража вони закріплюють свої автомобілі.

Педагог пропонує учасникам подякувати один одному оплесками  за участь.

 

Додаток 

Інформаційне повідомлення «Позитивні риси характеру»

У 2004 році психологи Селігман і Петерсон опублікували довідник «Сильні риси характеру та чесноти: довідник та класифікація», який містить список з 24 позитивних рис людини, розділених на 6 груп:

1.    чесноти мудрості та знання: креативність, цікавість, критичне мислення, любов до навчання, перспективність.

2.    чесноти справедливості: громадянськість, справедливість, лідерство;

3.    чесноти сміливості: хоробрість, наполегливість, чесність, ентузіазм;

4.    чесноти людяності: любов, доброта, соціальний інтелект;

5.    чесноти стриманості: милосердя, помірність, обачність, самоконтроль;

6.    чесноти трансценденції: вміння цінувати красу, вдячність, надія, почуття гумору, духовність.

Список Селігмана і Петерсона був складений на основі того, які риси характеру мають найбільшу цінність в різних культурах і релігіях.

Категорія: