Фрезерні верстати: охорона праці

верстат фрезернийПри роботі на фрезерних верстатах небезпечними чинниками є ріжучий інструмент (фреза), оброблювана деталь, пристосування для їх закріплення, а також стружка.

У випадках порушення правил експлуатації верстатів, перевищення режимів різання, а також за відсутності огороджувальних пристроїв можливі поранення верстатників фрезами. Найбільшу небезпеку для фрезерувальників представляють неогороджені дискові та торцеві фрези зі вставними ножами, використовувані при фрезеруванні на горизонтально- і вертикально-фрезерних верстатах, оскільки може відбутися виліт вставних ножів.

Нещасні випадки можуть статися при закріпленні деталі або знятті її з верстата, коли руки працівника знаходяться поблизу неогородженої фрези. Неправильно підібрані або несправні пристосування для закріплення заготовок також становлять небезпеку для верстатників. Через недостатньо надійне закріплення можливий вирив заготовки і травмування працюючих.

Велику небезпеку для верстатників і оточуючих представляє відлітаюча стружка. Вона розлітається на значні відстані від верстата, має високу температуру (400-600 °С) і велику кінетичну енергію, тому може бути причиною травмування очей і опіків шкіри.

Основний потік стружки, що утворюється при фрезеруванні дисковими і торцевими фрезами, у багатьох випадках можна направити від робочого місця верстатника шляхом відповідного поєднання напрямки обертання фрези і подачі. Спрямований потік стружки можна вловлювати також за допомогою найпростіших стружкозбірників.

екран захиснийПри фрезеруванні бронзи, латуні, чавуну та інших крихких металів і сплавів відбувається утворення пилових частинок металу і забруднення ними повітряного середовища. Особливо велика запиленість повітря пилом розміром до 10 мкм спостерігається при фрезеруванні сірого чавуну, неметалічних матеріалів, таких як текстоліт, склотекстоліт, графіт, деревні пластики. При фрезеруванні свинцевих бронз і латуней кількість металевого пилу в зоні дихання верстатника відносно невелика, проте вміст свинцю в пилові значно перевищує норму.

Пил оброблюваних матеріалів представляє серйозну небезпеку для здоров’я працюючих. Проникаючи в органи дихання та очі, забруднюючи поверхню шкіри, пил часто є причиною важких захворювань.

Для того щоб виключити можливість травмування верстатників фрезами під час обертання, необхідно застосовувати захисні екрани і щитки.

Знепилення повітря робочої зони при фрезеруванні крихких металів і неметалічних матеріалів є особливо важливим. При обробці заготовок циліндричними і дисковими фрезами на універсально- і горизонтально-фрезерних верстатах широке застосування отримали пилостружкоприймачі. У їх конструкціях враховані умови формоутворення і напрямок руху потоку пилових частинок і стружки при різних видах фрезерування, а також вимоги діючих норм безпеки і правил огородження фрез.

фрезиДля досягнення високої ефективності видалення стружки і пилу при фрезеруванні необхідно створити повітряний потік, швидкість якого значно (не менше 2-х разів) перевищує швидкість відлітаючої стружки. Конструкція пилостружкоприймача дозволяє також виключити травмування працівників у разі вильоту вставних ножів торцевих фрез, або руйнування дискової фрези, захистити від випадкового потрапляння рук у небезпечну зону.

Багатоопераційні верстати (оброблювальні центри) з числовим програмним управлінням, оснащені інструментальним механізмом з автоматичною зміною інструменту, повинні мати захисні пристрої, які захищають від можливого травмування працюючих інструментом, що знаходиться в магазині (або револьверній головці), при його повороті. Механізм переносу інструмента з магазину в шпиндель і назад повинен забезпечувати надійне захоплення інструменту, виключати його випадання при перенесенні.

 

Теги: