Стругальні, протяжні, відрізні, довбальні і зубообробні верстати: охорона праці

Основними небезпечними факторами при роботі на стругальних верстатах є наявність зворотно-поступальних рухів органів верстатів, а також великої кількості стружки.

стругальний верстат Відсутність огородження столів з заготовками у поздовжньо-стругальних верстатів, а також наявність виступаючих рухомих частин у поперечно-стругальних можуть стати причиною травм верстатників. Тому при організації роботи на цих верстатах необхідно передбачати установку бар'єрів, що перешкоджають перебуванню робітників у небезпечній зоні.

Не менш важливо стежити за справною роботою гальмівних і пружнообмежувальних пристроїв поздовжньо-стругальних верстатів, пристроїв для запобігання небезпечних наслідків у разі викиду столу в результаті виходу його із зачеплення з приводним елементом.

При обробці металів на стругальних верстатах утворюється велика кількість стружки, яка може призвести до травмування очей і опіків відкритих частин тіла працюючого. Крім того, стружка швидко засмічує верстат і робоче місце, особливо перед верстатом, що пов'язано з ризиком травмування верстатника в результаті падіння або порізу стружкою. Для того, щоб запобігти можливості травмування, стругальні верстати забезпечуються різними щитками і стружкозбірниками.

У довбальних верстатах рух повзуна здійснюється механічним і гідравлічним приводами. Необхідно вести суворий нагляд за роботою пристроїв, що виключають мимовільне опускання повзуна після включення верстата.довбання

Стругальні і довбальні верстати повинні бути забезпечені пристроями автоматичного підйому різцевої головки перед холостим ходом столу і повзуна.

 Горизонтально-протяжні верстати необхідно оснащувати відкидними екранами, розташованими над зоною виходу протяжки із заготовки і призначеними для запобігання травмуванню відлітаючою стружкою, а також частинами протяжки у разі її розриву. Вертикально-протяжні верстати також слід оснащати огороджувальними пристроями, що виключають небезпеку травмування працівників в разі випадання протяжки з патрона поворотного механізму. Необхідно стежити за справністю цих пристроїв.

При роботі на круглопильних відрізних верстатах небезпеку представляють пильні диски (подібно дисковим фрезам), які при випадковому дотику до них у процесі роботи можуть призвести до порізу рук, а також до травмування працівників у випадку розриву дисків. Необхідно суворо стежити за наявністю та справністю огороджень неробочої частини пильних дисків. Істотну небезпеку становить також стружка. Для захисту від травмування нею верстати слід оснащувати екранами.

Стрічково-відрізні верстати повинні мати огородження ріжучого полотна по всій довжині (за винятком ділянки в зоні різання). Їх оснащують механізмом автоматичного відключення приводу в разі розриву стрічкового полотна. Необхідно слідкувати за справністю цього механізму. Небезпеку для працівника становлять неогороджені шківи верстатів. Підприємствам-споживачам необхідно огороджувати їх з торців і навколо.

відрізний верстат

Абразивно-відрізні верстати повинні обладнуватися міцними огородженнями ріжучого інструменту і засобами знепилення, так як під час обробки утворюється значна кількість абразивного і металічного пилу.

Особливості безпечної роботи на зубо- та різьбообробних верстатах пов'язані з установкою інструментів і пристосувань, налагодженням верстата, наявністю та справністю автоматичного відключення руху інструменту по закінченні циклу обробки деталі, видаленням стружки. Щоб уникнути травмування та перевантаження робітників, заготовки, інструменти та пристрої, маса яких перевищує 16 кг, встановлюють на верстат за допомогою вантажопідіймальних пристроїв. Для установки великих зуборізних інструментів і заготовок, стропування яких ускладнене, застосовують спеціальні захвати. Установку і зняття оброблюваних зубчастих коліс, на яких багато гострих кромок, часто з задирками, необхідно виконувати обережно. Рекомендується при цьому користуватися рукавицями.

Слід уважно ставитися до надійності закріплення ріжучих елементів збірних зуборізних інструментів. Не допускається виникнення вібрацій, викришування і поломок, оскільки це може призвести до травм. Нещасні випадки можливі також при спостереженні за роботою інструменту в процесі налагодження, оскільки доводиться близько нахилятися до обертального столу, заготовки чи інструменту.

При налагодженні верстатів для нарізування конічних зубчастих коліс з круговими зубами небезпека травмування може виникнути при несправності блокуючого пристрою, який виключає можливість обертання інструменту від електричного приводу при використанні ручного приводу для вивірки різців зобонарізної головки.

Перед пуском верстата необхідно перевірити надійність всіх кріплень, прибрати інструменти і пристрої, закрити всі огородження.

Огляд, вимірювання зубчастих коліс і прибирання стружки слід проводити тільки після зупинки верстата.

нарізання зубів При зубонарізуванні твердосплавними фрезами утворюється значна кількість нагрітої стружки, яка відлітає на значні відстані від робочої зони. Зона обробки повинна бути огороджена спеціальними пристроями. Стружку слід прибирати тільки за допомогою спеціальних щіток.
Швидкісне зубофрезерування черв'ячними фрезами в більшості випадків проводиться без охолодження. Тому при фрезеруванні зубчастих коліс з чавуну, латуні, бронзи, пластмаси, текстоліту та інших неметалічних матеріалів, супроводжуваному значним утворенням стружки і пилу, верстати повинні бути обладнані витяжною вентиляцією для їх видалення.

Щоб уникнути травмування верстатників фрезами, що обертаються, не допускається вимірювати деталь і перевіряти шорсткість обробленої поверхні поблизу обертової фрези, а також проводити підтиск кріпильних елементів на ходу верстата. У сучасних верстатах зона обробки закривається камерою. Фронтальна сторона камери захищена розсувними стулками, забезпеченими оглядовими вікнами, які в процесі різання закриті. Рясний струмінь змащувально-охолоджувальної рідини, що подається на ріжучий інструмент, збиває стружку і пил вниз на вбудований у верстаті транспортер. Сучасні верстати сконструйовані таким чином, що за умови дотримання працівниками вимог охорони праці можливість травмування практично витключена.

 

Теги: