Знову в нас перше місце!

Щороку Служба охорони праці Рівненського професійного ліцею бере участь у  Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в навчальних закладах.

Минулий рік приніс нам дві перемоги: 1-ше місце в області, 2-ге місце в Україні. І ось відомі результати регіонального етапу конкурсу: перше місце — Рівненський професійний ліцей.

Стабільність високих результатів свідчить про злагоджену роботу адміністрації ліцею та працівників. Над безпекою у нас працюють всі

Електромонтери на виробничому навчанні Згідно Закону України «Про охорону праці», проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці є одним із державних пріоритетів. Саме тому пропаганда знань з охорони праці як серед учнівської молоді, так і серед працівників є одним із ключових напрямків розвитку Рівненського професійного ліцею, адже це сприяє поліпшенню стану умов і охорони праці, зниженню рівня виробничого травматизму і професійних захворювань.

Задля досягнення зазначеної мети здійснюється: 

  • функціонування кабінету охорони праці;
  • проведення тижнів охорони праці;
  • постійне надходження нових книг, посібників і плакатів як до кабінету охорони праці, так до бібліотеки ліцею, чому сприяє спільна робота завідувача кабінету охорони праці та завідувача бібліотекою над знаходженням нової сучасної літератури; 
  • участь інженера з охорони праці у роботі педагогічної ради; 
  • оформлення стендів охорони праці. 

Учені відпрацьовують прийоми серцево-легеневої реанімації на тренажері "Максим-ІІІ" У цьому навчальному році в кабінеті охорони праці з’явився тренажер серцево-легеневої реанімації «Максим–ІІІ». Тепер і учні, і працівники ліцею на практиці відпрацьовують прийоми оживлення: штучне дихання та непрямий масаж серця.

У нашому навчальному закладі проводиться навчання працівників та учнів з питань охорони праці та перевірка їх знань; проводяться всі види інструктажів, а їх облік ведеться у журналах встановленого зразка. Інструкції з охорони праці, пожежної безпеки наявні у всіх навчальних кабінетах, майстернях, лабораторії, спортивному залі.

Аптечки запезпечені засобами надання першої допомоги Обладнання навчальних кабінетів, майстерень, лабораторії, спортивного залу відповідає вимогам чинного законодавства: наявні аптечки, вогнегасники, куточки охорони праці та пожежної безпеки, інструкції.

Під час роботи учнів у майстернях майстри виробничого навчання неухильно слідкують за дотриманням учнями вимог охорони праці, пояснюють важливість відповідального ставлення до питань безпеки та власним прикладом показують, як виконання нормативних актів з охорони праці допомагає уникнути травм та профзахворювань.

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, учні Рівненського професійного ліцею вивчають охорону праці в обсязі не менш як 30 год. Навчальні заняття побудовані таким чином, щоб довести до свідомості кожного учня необхідність безумовного виконання всіх норм і правил охорони праці і виробничої санітарії, дотримання технологічної та трудової дисципліни. Демонструються мультимедійні презентації, науково-популярні і навчальні фільми з охорони праці, виробничої санітарії.

Мультимедійний супровід вивчення охорони праці Робочі навчальні плани та програми з предметів «Охорона праці», «Охорона праці та охорона навколишнього середовища» розроблені на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти з урахуванням специфіки безпеки праці кожної з професій, підготовка за якими здійснюється в нашому ліцеї. Багато уваги приділяється вивченню питань організації безпечного виконання робіт, вивчаються засоби захисту, вимоги до них та правила їх використання у різних виробничих ситуаціях. Уроки охорони праці проводяться в різній формі з використанням останніх досягнень педагогіки.

При вивченні предметів професійно-технічного циклу викладачі включають до розгляду питання, що стосуються охорони праці при виконанні кожного виду робіт, використанні інструменту і пристроїв.

Таким чином, навчаючись у нашому ліцеї, учні органічно поєднують оволодіння обраною професією та набуття навичок безпечного виконання робіт, усвідомлюють відповідальність кожного за збереження життя і здоров’я свого та оточуючих.