Вимоги до оглядових канав і естакад

Ці вимоги визначені Правилами охорони праці на автомобільному транспорті, які затверджені Наказом МНС України 09.07.2012 № 964

Розташування оглядових канав і естакад на території підприємства або в приміщеннях повинно забезпечувати безпечний заїзд та з’їзд з них транспортних засобів.

Розміри оглядових канав і естакад визначаються залежно від типу транспортних засобів, технологічного устаткування, що застосовується. 

Довжина робочої зони оглядової канави і естакади повинна бути не менше габаритної довжини транспортних засобів. Довжина робочої зони тупикової оглядової канави повинна бути такою, щоб транспортний засіб міг повністю установлюватися на канаву, не закриваючи вхідні сходи і запасний вихід.

Ширина оглядової канави і естакади повинна встановлюватися, виходячи із розмірів колії транспортного засобу з урахуванням обладнання зовнішніх або внутрішніх реборд.

Глибина оглядових канав і висота естакад повинні забезпечувати вільний доступ до деталей, вузлів і агрегатів, розташованих знизу транспортних засобів.

Глибина оглядової канави і висота естакади

ри паралельному розташуванні тупикових оглядових канав вони з’єднуються траншеями. Ширина траншеї має становити:

 • 1,2 м, якщо у канаві не розміщують обладнання 
 • 2,0-2,2 м, якщо у канаві буде обладнання.

При паралельному розташуванні проїзних оглядових канав вхід і вихід з них здійснюються через тунель. Допускається застосування пересувної драбини з площадкою, яка є одночасно і перехідним містком.

Висота тунелю від підлоги до низу перекриття повинна становити не менше 2 м, а ширина тунелю — не менше 1 м.

Оглядові канави для входу до них і виходу обладнуються сходами шириною не менше 0,7 м у кількості:

 • не менше 1 на 3 канави — для тупикових оглядових канав, об’єднаних траншеями,
 • не менше 1 на 4 канави — для індивідуальних проїзних оглядових канав, об’єднаних тунелями,
 • не менше 2 на кожну поточну лінію — для проїзних оглядових канав поточних ліній розташованих з протилежних сторін (відстань до найближчого виходу повинна бути не більше 25 м);
 • 1 на кожну канаву — для тупикових оглядових канав, не об’єднаних траншеями.

Траншеї і виходи з них та тунелів, сходи і площадки естакад повинні мати огородження металевими перилами висотою не менше 0,9 м. Входи (виходи) оглядових канав, траншей і тунелів не повинні розташовуватися під автомобілями і на шляхах їх руху.

Вихід (вхід) із однопостової тупикової оглядової канави в приміщення по ступінчастих сходах повинен бути з боку, протилежного заїзду автомобіля.

За наявності одного виходу канаву додатково обладнують скобами, закріпленими в її стіні, для запасного виходу. Для безпечного виходу водія із транспортного засобу і посадки в нього естакади повинні обладнуватися площадками шириною, рівною ширині дверей транспортних засобів + 0,3 м, але не менше 1,2 м.

Перильне огородження на тупикових естакадах улаштовується з трьох сторін, а на прямоточних — з двох, висотою не менше 0,9 м.

Для підіймання на естакаду і спускання з неї необхідно улаштовувати сходи.

Оглядові канави, траншеї, тунелі, сходи повинні бути захищені від вологи і ґрунтових вод, утримуватися в чистоті, не захаращуватися деталями і різними предметами. На дні (підлозі) канави необхідно укладати міцні дерев’яні решітки (трапи).

Стіни оглядових канав, траншей і тунелів повинні бути облицьовані керамічною плиткою світлих тонів. Підлоги в канавах, траншеях і тунелях повинні мати ухил 2% вниз від основного входу для стоку води.

Оглядові канави і естакади, за винятком канав, обладнаних стрічковими конвеєрами, повинні мати направляючі реборди на всю їх довжину для попередження падіння автомобіля у канаву або з естакади під час його руху. 

Висота реборди повинна складати: 

 • для транспортних засобів І категорії — не менше 0,1 м, 
 • для транспортних засобів II і III категорій — не менше 0,15 м.

На в’їзній частині оглядової канави слід передбачати розсікач висотою 0,15-0,20 м.

Тупикові оглядові канави повинні бути обладнані стаціонарними колесовідбійними пристроями для коліс транспортного засобу. Їх висота колесовідбійних пристроїв повинна складати для транспортних засобів:

 • І категорії — 0,12 м;
 • II і III категорій — 0,3 м;
 • IV категорії — 0,4 м.

У місцях переходу оглядові канави і траншеї повинні мати з’ємні перехідні містки шириною не менше 0,8 м.

Кількість перехідних містків повинна бути на 1 менше від кількості місць для установлення на канаві транспортних засобів.

Оглядові канави заборонено влаштовувати на площадках і в приміщеннях зберігання, технічного обслуговування і ремонту, діагностики і регулювальних робіт транспортних засобів, двигуни яких працюють на зрідженому нафтовому газі. Це ж стосується не тільки оглядових ям, а й будь-яких підземних споруд (підвалів, колодязів і т. п.); виняток — приямки на дільницях миття автомобілів (див. п.1.6 Правил охорони праці на автомобільному транспорті).