Охорона праці у спеку

Умови праці впливають і на якість роботи, і на працездатність людини. Влітку зростає частота нещасних випадків, причиною яких є висока температура повітря на робочому місці.  За високих температур у людини настає гостре перегрівання, порушується водно-сольовий обмін та діяльність серцево-судинної і нервової систем.

Підвищена температура повітря робочої зони та поверхні обладнання належить до фізичних небезпечних і шкідливих виробничих чинників (згідно з пп. 1.1.1 ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартів безпеки праці. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація»).

Оптимальні та допустимі показники мікроклімату різні для різних категорій робіт. Зокрема, якщо робота належить до категорії легких, верхня межа температури на постійних робочих місцях — + 28  ̊С, на непостійних робочих місцях — + 30  ̊С.

Температура повітря за категоріями робіт

Оптимальні, допустимі та шкідливі величини температури повітря в робочій зоні, швидкості руху, відносної вологості повітря, теплового (інфрачервоного) випромінювання для виробничих приміщень і відкритих територій наведено у таблиці Класи умов праці за окремими показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій у теплу пору року (додаток 5 до Гігієнічної класифікації).

КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ
за окремими показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій у теплу пору року
(Додаток 5 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»)

Класи умов праці за окремими показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій у теплу пору року

* Вище допустимих значень за категорією робіт по важкості праці.
** Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.

З огляду на цю таблицю, температура на непостійному робочому місці належить до шкідливих умов праці:
  • від +30,1 °С до +33,0 °С — до класу шкідливості 3.1;
  • від +33,1 °С до +36,0 °С — до класу шкідливості 3.2;
  • від +36,1 °С до +39,0 °С — до класу шкідливості 3.3;
  • від +39,1 °С до +42 °С — до класу шкідливості 3.4.
 
Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів дозволена тільки за умови застосування засобів захисту (наприклад, кондиціонери) і скорочення часу дії шкідливих виробничих факторів (захист часом).Параметри мікроклімату на робочих місцях вимірюють на висоті 0,5-1,0 м від підлоги при роботі сидячи, 1,5 м від підлоги — при роботі стоячи. Для вимірювання температури повітря рекомендують використовувати аспіраційний психрометр із ртутними термометрами.
 
Якщо перевірка підтвердила, що температура в офісі перевищує норму, роботодавець може:
  • имчасово надати для роботи інше приміщення;
  • зайняти працівників у межах трудової функції на іншій ділянці роботи, де температурний режим перебуває в межах норми;
  • переобладнати приміщення (оснастити кондиціонерами).
Якщо жоден із цих заходів не підходить, за погодженням із керівництвом підприємства слід скоригувати графік роботи та скоротити час перебування працівників на робочих місцях. Скоригувати графік роботи у спеку можна двома способами: ввести додаткові перерви або оголосити простій.
Додаткові перерви оформлюють наказом, з яким ознайомлюють всіх працівників підприємства. Під час додаткових перерв працівники можуть залишати робоче місце і перебувати у комфортніших умовах. Такі перерви не збільшують тривалість робочого дня та входять до оплачуваного часу.
 
За час простою у зв’язку з виробничою ситуацією, небезпечною для життя чи здоров’я працівників, за ними зберігається середній заробіток (ч. 3 ст. 113 КЗпП).