Порядок дій у разі настання нещасного випадку на виробництві

Процедура розслідування нещасних випадків на виробництві визначається "Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві". Згідно цього документа, робітники та адміністрація підприємства мають чітко встановлений порядок дій у разі нещасного випадку.
 

нещасний випадок на виробництвіЯкщо трапився нещасний випадок на виробництві працівник, який його виявив, або випадковий свідок цієї події повинен негайно повідомити керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

В свою чергу, дізнавшись про настання нещасного випадку на виробництві, безпосередній керівник робіт зобов'язаний:

 • терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 • негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
 • зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.
Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний:
 • протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок
 • фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
 • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 • керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
 • органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
 • територіальному органові Держпраці.
 • зробити запит до лікувального закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;
 • протягом доби наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування (до складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці), а також представник підприємства, інші особи).
Роботодавець зобов'язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов'язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об'єктивного проведення розслідування нещасного випадку.