Виробнича санітарія та гігієна праці

 

Під час роботи працівник зазнає впливу факторів виробничого середовища.

За характером впливу виробничі фактори поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

Гігієна праці — це наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працюючих з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров'я та високого рівня працездатності людини.

Виробнича санітарія — це система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь.

Організаційні заходи: 

  • дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років; 
  • проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах; 
  • забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально-профілактичним обслуговуванням тощо.

Технічні заходи: 

  • систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на робочих місцях;
  • розробкf та конструювання обладнання, що запобігає виділенню пилу, газів та пари, інших шкідливих речовин у виробничих приміщеннях; 
  • забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до повітря виробничого середовища; 
  • улаштування систем вентиляції та кондиціювання робочих місць зі шкідливими умовами праці; 
  • забезпечення захисту працюючих від шуму, ультра- та інфразвуку, вібрації, різних видів випромінювання.