Вибухозахист електрообладнання

вибухозахищений вентилятор

Вибухозахист електрообладнання — це конструктивне і/або схемне рішення, що забезпечує вибухозахист електротехнічного пристрою.

Сукупність засобів вибухозахисту електрообладнання встановлюється нормативними документами.

Найбільше застосування для потужного електрообладнання отримав вид захисту вибухонепроникна оболонка, для обладнання малої потужності (дек. дес. Вт — 300 Вт) — іскробезпечне електричне коло.

Іскробезпека кола досягається:

►  обмеженням потужності електричних кіл;
►  зменшенням впливу реактивних елементів кола за допомогою іскрогасильних шунтів;
►  збільшенням іскробезпечної потужності через штучне обмеження тривалості розряду;
►  зменшенням енергоспоживання іскробезпечних схем;
►  зменшенням імовірності випадкового пошкодження елементів схеми
та ін.

вибухозахищений електродвигун

Іскробезпечні кола допускають дуже низькі рівні енергії і використовуються в контрольно-вимірювальній апаратурі, в обладнанні керування з деяким обмеженням енергії. До того ж поширена нині напівпровідникова технологія забезпечує високий ступінь робочих характеристик та обчислювальних потужностей з мінімальним споживанням енергії.

Для підвищення робочої іскробезпечної потужності необхідно до мінімуму звести вплив реактивних елементів на іскробезпеку кіл, зокрема індуктивності. Так, зменшення впливу індуктивностей кола можливе за паралельного їх увімкнення, наприклад, підключення реле керування паралельно обмотці трансформатора живлення в схемах дистанційного керування пускачів. Але найчастіше вплив реактивних елементів в іскробезпечних колах електрообладнання досягається за рахунок шунтування цих елементів за допомогою спеціальних пристроїв.

шунт

Для кіл постійного струму, який вмикається тільки з боку навантаження, ефективним є діодний шунт.

В колах змінного струму використовують стабілітронні шунти.

Застосовують також інші види вибухозахисту електрообладнання.:

►  заповнення або продувка оболонки під надлишковим тиском, масляне заповнення оболонки,
►  кварцове заповнення оболонки,
►  автоматичне захисне відімкнення електрообладнання,
►  спеціальний вид вибухозахисту електрообладнання,
►  захист типу "е".

Спеціальний вид вибухозахисту електрообладнання — різновид вибухозахисту електрообладнання, оснований на принципах, які відрізняються від інших видів вибухозахисту і забезпечуються такими засобами:

  • розташуванням електричних частин електрообладнання в герметичній оболонці;
  • герметизацією електрообладнання матеріалами, які мають ізоляційні властивості (епоксидний компаунд, герметики тощо);
  • розташуванням в оболонці зі спеціальними наповнювачами, що виключають контакт електропровідних частин з вибухонебезпечним середовищем;
  • дією на вибухонебезпечну суміш, яка проникає в оболонку електрообладнання, спеціальними пристроями або речовинами для поглинання, флегматизації або зниження її концентрації до значень, що не перевищують 50% нижньої межі вибуховості;
  • обмеженням тривалості дії джерела ініціювання вибуху або зниженням запалюючої здатності джерела ініціювання вибуху, що виключає займання вибухонебезпечного середовища.

роз'єм

Класифікація і маркування вибухозахищеного електрообладнання

Вибухозахищене електрообладнання поділяється за рівнями та видами вибухозахисту, групами і температурними класами.

Визначені такі рівні вибухозахисту електрообладнання:

  • електрообладнання (електротехнічний пристрій) підвищеної надійності проти вибуху - вибухозахищене електрообладнання, у якому вибухозахист забезпечується тільки у визначеному режимі його роботи. Знак рівня — 2;
  • вибухозахищене електрообладнання (електротехнічний пристрій) - вибухозахищене електрообладнання, у якому вибухозахист забезпечується як при нормальному режимі роботи, так і при ймовірних пошкодженнях, які визначаються умовами експлуатації, крім пошкоджень засобів вибухозахисту. Знак рівня — 1;
  • особливо вибухозахищене електрообладнання (електротехнічний пристрій) - вибухозахищене електрообладнання, у якому щодо вибухозахищеного електрообладнання (електротехнічного пристрою) вжито додаткових заходів вибухозахисту, які передбачені стандартами на види вибухозахисту. Знак рівня — 0.

Захист типу «е» — різновид вибухозахисту електрообладнання, який застосовують до пристроїв, що нормально іскрять: до них вжито ряд заходів (додатково до використовуваних у електрообладнанні загального призначення), які утруднюють виникнення небезпечного нагрівання електричних іскор і дуг. Вид вибухозахисту «е» широко реалізується в рудниковому електрообладнанні, яке випускається за кордоном. В Україні цей вид вибухозахисту поки що не реалізується.

Вид вибухозахисту електрообладнання (електротехнічного пристрою) — сукупність заходів, які встановлені нормативними документами. Ці види вибухозахисту визначені в стандартах на вибухозахищене електрообладнання.