Групи шкідливих чинників

Класифікація чинників

Професійні захворювання викликані тривалим впливом шкідлиивх виробничих чинників. 

Виробничі травми спричиняються раптовим впливом небезпечних виробничих чинників.

Шкідливі і небезпечні виробничі чинники за своєю природою об'єднуються в чотири групи:

  • фізичні (дія на людину фізичних явищ: електричного струму, випромінювань, рухомих частин машин і механізмів; тиск; висока і низька температура);
  • хімічні (різні хімічні речовини, що можуть завдати шкоди людині);
  • біологічні (бактерії, віруси, тварини, рослини);
  • психофізіологічні (моральні і фізичні перевантаження).

 

Тепер можна перевірити засвоєння цієї класифікації. Для цього слід перейти за посиланням: https://learningapps.org/display?v=pepnoz6vc18 або відсканувати QR-код:

qr-код для переходу до практичного завдання